Προχωρημένο Επίπεδο (Expert) - 1. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσει έγγραφα που κρίνονται σαν αποτέλεσμα προχωρημένης επεξεργασίας κειμένου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησης κειμένου, παραγράφου, στηλών και πίνακα καθώς και να μετατρέπει κείμενο σε πίνακα και αντίστροφα.
  • Εργάζεται με λειτουργίες αναφοράς όπως υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους και λεζάντες καθώς και να δημιουργεί πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια και αναφορές.
  • Βελτιώνει την παραγωγικότητα χρησιμοποιώντας πεδία, φόρμες και πρότυπα.
  • Εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές συγχώνευσης αλληλογραφίας και να εργάζεται με λειτουργίες αυτοματισμού όπως μακροεντολές.
  • Χρησιμοποιεί λειτουργίες σύνδεσης και ενσωμάτωσης δεδομένων.
  • Αναθεωρεί έγγραφα, να επεξεργάζεται κοινόχρηστα έγγραφα σε συνεργασία με άλλους να εφαρμόζει λειτουργίες ασφάλειας, καθώς και να εργάζεται με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα.
  • Εργάζεται με υδατογραφήματα, ενότητες, κεφαλίδες και υποσέλιδα σ' ένα έγγραφο.

Πιστοποιητικό ECDL