Επεξεργασία Ιστοσελίδων - 2. Joomla

Δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας εύκολα και γρήγορα με Joomla.

Το Joomla είναι ένα δωρεάν σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. Ενα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί. Με ερωτήματα προς τη βάση λαμβάνει δεδομένα τα οποία μορφοποιεί και αποστέλλει στον εκάστοτε φυλλομετρητή (web browser) του χρήστη. Το Joomla! έχει και άλλες δυνατότητες εμφάνισης όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιμες εκδόσεις των σελίδων, ειδήσεις, blogs, δημοσκοπήσεις, έρευνες, καθώς και πολύγλωσση υποστήριξη των εκδόσεών του.

Στο πρώτο μέρος της ενότητας αυτής ο μαθητής θα μάθει ενδεικτικά τις παρακάτω τεχνικές: Εγκατάσταση εικονικού εξυπηρετητή ιστοσελίδων, δημιουργία μενού, κατηγοριών και άρθρων, αλλαγή εικονιδίου ιστοσελίδας, δημιουργία μεταδεδομένων και λέξεων κλειδιά για μηχανές αναζήτησης, διαμόρφωση εκτός λειτουργίας, αλλαγή φόντου, προσθήκη εικονιδιών στα μενού, προσθήκη ημερομηνίας, διαμόρφωση πνευματικών δικαιωμάτων, διαμόρφωση γραμματοσειρών (μέγεθος, χρώμα κλπ) στα αντικείμενα της ιστοσελίδας, δημιουργία πινάκων, δημιουργία υπερ-συνδέσεων, προσθήκη αντικειμένων (ρολόι, καιρός, ημερολόγιο κλπ), δημιουργία επαφών, προσθήκη χάρτη, βιβλίο επισκεπτών, προσθήκη φωτογραφιών, αρχείων ήχου και βίντεο, δημιουργία αντικειμένων προσαρμοσμένης προβολής φωτογραφιών και βίντεο, κατασκευή προβολικών φωτοσυνθέσεων, αντίγραφα ασφαλείας, μεταφορά περιεχομένου στο διαδίκτυο, δημιουργία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων κλπ. Δημιουργία, μετατροπή, παραμετροποίηση και διαγραφή βάσεων δεδομένων ιστοσελίδων, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας από το διαδίκτυο, τροποποιήσεις online, πολυγλωσικές ιστοσελίδες, εισαγωγή χρηστών με κωδικό, απόκρυψη αντικειμένων σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, αναζήτηση, καταμέτρηση επισκεπτών, επεξεργασία και εμφάνιση στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας με διάφορα κριτήρια όπως γεωγραφικός προσδιορισμός χρήστη.